KA Osijek

Profil

KOŠARKAŠKA AKADEMIJA «OSIJEK“ IZ OSIJEKA

1. Ime Kluba: KOŠARKAŠKA AKADEMIJA „OSIJEK“ OSIJEK

2. Predsjednik Kluba: Ivica JAKIĆ

3. Tajnik Kluba: Goran KRAMARIĆ

4. Matični broj Kluba: 02891450

5. OIB: 32702497489

6. Žiro račun Kluba: HR2923300031153603594

7. Adresa Kluba: Martina Divalta 22, 31000 Osijek

8. Telefon: 092/231-3213 (Kramarić) 098/373-730 (Jakić)

9. Telefaks:

10. E-mail: kaosijek@gmail.com

11. Web stranica: