Prijedlog zaključka u vezi s mjerama pomoći u sustavu športa uslijed epidemije koronavirusa

Predlagatelj: SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA ŠPORT

__________________________________________________________________________

Predmet: Prijedlog zaključka u vezi s mjerama pomoći u sustavu športa uslijed epidemije koronavirusa

Slika1

Prijedlog

Na temelju članka 31. stavka 3. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (Narodne novine, br. 150/11, 119/14, 93/16 i 116/18), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 09.04.2020. godine donijela
Z A K L J U Č A K

1. Ovim Zaključkom utvrđuju se mjere pomoći u sustavu športa uslijed epidemije koronavirusa čija je provedba u nadležnosti Središnjeg državnog ureda za šport.

2. Tijekom trajanja posebnih okolnosti iz točke 1. ovoga Zaključka provest će se sljedeće mjere:

2.1. Potpora za očuvanje radnih mjesta u sektoru športa pogođenog koronavirusom iznosit će za ožujak 2020. godine 3.250,00 kuna, a za travanj i svibanj 2020. godine 4.000,00 kuna

2.2. Mjera za očuvanje sustava natjecanja za vrijeme trajanja posebnih okolnosti.

3. Zadužuje se Središnji državni ured za šport za provedbu svih aktivnosti za primjenu mjera pomoći u sustavu športa iz točke 2. ovoga Zaključka.

OBRAZLOŽENJE

Krajem siječnja 2020. Svjetska zdravstvena organizacija (u daljnjem tekstu: WHO) proglasila je epidemiju COVID-19 (SARS-CoV-2, u daljnjem tekstu: koronavirus) javnozdravstvenom prijetnjom od međunarodnog značaja (PHEIC) zbog brzine širenja epidemije i velikog broja nepoznanica s njom u vezi, dok je 11. ožujka 2020. WHO proglasio globalnu pandemiju zbog koronavirusa. Dana 25. veljače 2020. potvrđen je prvi slučaj koronavirusa u Republici Hrvatskoj i od tada se broj slučajeva kontinuirano povećava.

Vezano uz krizu nastalu epidemijom koronavirusa te donošenjem Odluke o mjerama ograničavanja društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događaja („Narodne novine“, broj 32/20) od strane Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske i sektor športa snažno je pogođen. Sektor športa našao se u znatnim problemima vezanim i uz završetak aktualne, ali i početak nove natjecateljske sezone.

Kako ne bi postojale zakonske zapreke u smislu rokova pri donošenju ili usvajanju novog sustava natjecanja, u trenutcima nastupanja posebnih okolnosti koje podrazumijevaju događaj ili određeno stanje koje se nije moglo predvidjeti i na koje se nije moglo utjecati, a koje ugrožava život i zdravlje građana, imovinu veće vrijednosti, znatno narušava okoliš, gospodarsku aktivnost ili uzrokuje znatnu gospodarsku štetu predlaže se da tijelo državne uprave nadležno za šport daje suglasnost na novi sustav natjecanja bez obzira na vremenski rok, uz mišljenja Hrvatskog olimpijskog odbora, Hrvatskog paraolimpijskog odbora odnosno Hrvatskog sportskog saveza gluhih.

Ujedno, kako bi se ublažile posljedice zabrane provođenja sportskih natjecanja kao i okupljanja predlaže se propisati ovlast čelniku tijela državne uprave nadležnog za šport za donošenje mjere potpore očuvanja radnih mjesta u pravnim osobama u sustavu športa na način da se osigura naknada plaće za mjesec ožujak u maksimalnom iznosu od 3.250,00 kn po zaposlenom radniku u punom radnom vremenu odnosno srazmjerni dio po radniku prema broju sati rada u nepunom radnom vremenu, dok će za mjesec travanj i svibanj maksimalni iznos biti 4.000,00 kuna po radniku odnosno srazmjerni dio. Prema prvim podacima sredstva će trebati osigurati za minimalno 2930 radnika.

Slijedom svega navedenog, Vlada Republike Hrvatske ovim Zaključkom predlaže mjeru za pomoć sustavu u športu Republike Hrvatske uslijed epidemije koronavirusa koje će biti implementirane u najkraćem mogućem roku.

Kako bi se ispunili potrebni preduvjeti za primjenu mjere za pomoć sustavu športa uslijed epidemije koronavirusa predlaže se donošenje Zakona o dopunama Zakona o sportu.

Za navedeni zakon predložit će se Hrvatskom saboru donošenje po hitnom postupku u skladu člankom 204. stavkom 1. Poslovnika Hrvatskoga sabora („Narodne novine“, broj 81/13, 113/16, 69/17 i 29/18).

Prilog RTL-a

Odluka Upravnog odbora HKS-a

Odluka o završetku natjecanja

OBJAŠNJENJE HKS-A

Zbog sprječavanja širenja nCoV bolesti (virus COVID-19), sukladno preporuci Civilnog stožera Republike Hrvatske i Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske, Upravni odbor Hrvatskog košarkaškog saveza je putem elektroničke sjednice donio 

 .

U ligama koje vodi Hrvatski košarkaški savez neće se proglasiti prvak niti određivati poredak, a u sezoni 2020/21 u svakoj pojedinoj ligi nastupiti će isti klubovi koji su nastupali u sezoni 2019/20.

Vodstvo HKS-a, Komisija za sustav natjecanja te predstavnici klubova i ostalih košarkaških udruga posljednjih su tjedana bili u dnevnom kontaktu te je nakon ekstenzivnih konzultacija Upravnom odboru HKS-a upućen prijedlog odluke koji je jednoglasno prihvaćen.

Ova se odluka može, ovisno o budućim okolnostima, uputama i preporukama Nacionalnog stožera civilne zaštite ili sukladno eventualno donesenim promjenama u sportskim aktima, djelomično promijeniti o čemu će biti donesena pravodobna nova odluka.

Naime, s obzirom na izgledno tešku gospodarsku situaciju koja očekuje sve klubove i košarkaške djelatnike, HKS je danas, 1. travnja, uputio molbu za promjenama u Zakonu o sportu Središnjem državnom uredu za šport i Hrvatskom olimpijskom odboru, a vezano uz promjenu sustava natjecanja u izvanrednim okolnostima. Zakon o sportu propisuje kako se sustav natjecanja mora donijeti najmanje jednu godinu prije početka primjene tog sustava, a kako su sva sportska natjecanja, pa tako i košarkaška, stala te, shodno tome, dolazi do raskida ugovora između klubova i igrača, ali i ostalih sportskih djelatnika, uključivši i trenere, fizioterapeute, administrativno osoblje, ali i ono najvažnije – ugovora kojima se klubovi i ostale sportske udruge financiraju, nije izgledno da će se moći poštivati sustav natjecanja koji je trenutno na snazi.

Zbog gospodarske situacije u kojoj ćemo se naći u rujnu ili listopadu kada trebaju započeti lige, već sada treba tražiti određena rješenja. Kako je kriza pogodila sve, sigurno je da će se isto reflektirati na sport. Samim time, želimo da nam eventualne izmjene u sustavu natjecanja budu lakše i dostupnije kako bi se košarkaški klubovi mogli bolje i kvalitetnije pripremati za iduću sezonu“, pojasnio je srž upućene molbe predsjednik HKS-a, g. Stojan Vranković.

molbi SDUŠ-u i HOO-u, među ostalim, stoji:

„S uvažavanjem izvanrednog stanja koje nam je donijela pandemija koronavirusa te izglednog teškog gospodarskog stanja koje nas očekuje, primorani smo unaprijed djelovati kako bi omogućili organiziranje košarkaških natjecanja, odnosno funkcioniranje sustava natjecanja pa i samog košarkaškog sporta.

(…)

Stoga predlažemo da se u članak 61. Zakona o sportu ugradi dodatni stavak koji bi omogućio da se u slučaju više sile (pandemije, potresa i slično) promjene u sustavu natjecanja primjenjuju čak i u tekućoj sezoni, a jednako tako da je u tom slučaju za promjenu sustava natjecanja nadležan jedino sportski savez pojedinog sporta, …, sve u svrhu potrebnog ubrzavanja procesa i pravodobne reakcije na situacije na koje se nije moglo utjecati, a koje zbog svoje prirode zahtijevaju brza rješenja.“

HITNO – obrazac za analizu stanja stalno zaposlenih u klubovima i savezima

Poštovani,

 Zbog situacije uzrokovane pandemijom koronavirusa COVID-19  Središnji državni ured za šport u suradnji s nacionalnim savezima poduzima radnje i priprema mjere očuvanja radnih mjesta stručnih i drugih osoba neophodnih za održivost športskih klubova registriranih kao udruge građana koji sudjeluju u redovnom sustavu natjecanja te koji su punopravni članovi HKS-a , odnosno športskih saveza gradske i županijske razine.

Potrebno je popuniti obrazac u prilogu kako bi se utvrdio stvaran broj stručnih i drugih osoba neophodnih za održivost klubova/saveza, a odnosi se na:

– radnike koji imaju važeći ugovor o radu ili su ga sklopili najkasnije do 1. ožujka 2020. godine;

– radnike koji imaju sklopljen ugovor o radu sa športskim klubom/savezom, kojima je taj posao osnovna djelatnost iz koje ostvaruju prvi dohodak te kojima trošak plaće nije financiran ili sufinanciran kroz realizaciju javnih potreba u športu od strane JLP(R)S-a i/ili drugih javnih izvora;

– radnike koji temeljem samostalne sportske djelatnosti obavljaju stručne poslove u športu za klub/savez, kojima je taj posao osnovna djelatnost iz koje ostvaruju prvi dohodak te kojima trošak plaće nije financiran ili sufinanciran kroz redovnu realizaciju javnih potreba u športu od strane JLP(R)S-a i/ili drugih javnih izvora.

Odgođene Olimpijske igre

The Tokyo Olympics had been scheduled to begin in late July.

Odlukom MOO i Japana Olimpijske igre u Tokyu se odgađaju za 2021. – prenosi New York Times 24.03.2020.

TOKIO – Nakon višemjesečnih internih rasprava i sve jačeg pritiska nacija i sportaša širom svijeta, Međunarodni olimpijski odbor odgodit će Ljetne igre koje su trebale početi krajem srpnja u Tokiju, izjavio je u utorak japanski premijer Shinzo Abe.

Umjesto toga, Igre, najveći svjetski sportski događaj, održat će se u ljeto 2021. godine, promjena koja će opustošiti sportske rasporede, ali trebala bi donijeti veliko olakšanje sportašima, organizatorima i zdravstvenim službenicima koji su sve više pritiskali da pandemija Korona virusa onemogućilo da se nastavi s događajem.

Odluka je postala neizbježna nakon što je nacionalni olimpijski odbor u Kanadi u nedjelju objavio da se povlači iz Igara, a australijski odbor rekao je svojim sportašima da nije moguće trenirati ovo ljeto pod širokim ograničenjima za kontrolu virusa. Olimpijski i paraolimpijski komitet Sjedinjenih Država, nakon što je u početku odbio zauzeti stav, pridružio se toj svađi u ponedjeljak navečer, pozivajući I.O.C. na odgodu Igara.

Pismo predsjednika MOO sportašima ”Thomas Bach OLY”

Dragi suradnici, sportaši,

U ovoj neviđenoj krizi svi smo ujedinjeni.

Kao i vi, veoma smo zabrinuti zbog onoga što pandemija COVID-19 čini ljudskim životima. Ljudski životi imaju prednost nad svime, uključujući i održavanje Igara. MOO želi biti dio rješenja. Stoga smo postavili naš vodeći princip da čuvamo zdravlje svih koji su uključeni i doprinesemo sprječavanju širenja  virusa. Želim vas uvjeriti da ćemo se toga pridržavati svih naših odluka koje se tiču ​​Olimpijskih igara Tokio 2020.

Continue reading “Pismo predsjednika MOO sportašima ”Thomas Bach OLY””

MOO ipak razmatra odgodu Olimpijskih igara

MOO ipak razmatra odgodu Olimpijskih igara 1200px-2020_Summer_Olympics_logo_new.svg
23. ožujka 2020.
Planira se odgoda – ali otkazivanje je isključeno!
Unatoč zaključcima Izvršnog odbora Međunarodnog olimpijskog odbora od 17. ožujka kada je rečeno da se neće poduzimati drastične akcije, u nedjelju, 22. ožujka, MOO je objavio da se ipak razmišlja o odgodi Olimpijskih igara u Tokiju.

U objavi stoji da će Izvršni odbor MOO-a, zbog zaštite zdravlja svih uključenih te u svrhu sprečavanja širenja virusa COVID-19, nadograditi planiranje scenarija za odigravanje Olimpijskih igara koje su trebale početi 24. srpnja 2020.

Što to zapravo znači?

MOO će u koordinaciji s Organizacijskim odborom Tokija 2020, japanskim vlastima, ali i ostalim dionicima započeti razgovore i procjenu galopirajućeg razvoja zdravstvene situacije u svijetu te će u procjenu uključiti i moguću odgodu Olimpijskih igara, a konzultacije će biti završene unutar sljedeća četiri tjedna.

Posebno je naglašeno kako kompletno otkazivanje Olimpijskih igara neće riješiti probleme, niti pomoći ikome te razgovor uopće neće ići u tom smjeru.

S druge strane, Kanada je već danas objavila da neće slati svoje reprezentacije na Olimpijske igre pod motom: „Odgodi danas, pobijedi sutra“.

Odluka o mjerama ograničavanja društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događanja

Obvezno je strogo se pridržavati protuepidemijskih mjera i stroge mjere socijalnog distanciranja iz ove Odluke u trajanju od 30 dana od dana donošenja ove Odluke.

Svi sportski klubovi neka posebnu pažnju obrate na OBUSTAVE:

svih sportskih natjecanja i organiziranih treninga te obustava rada teretana, sportskih centara, fitness i rekreacijskih centara

Novosti

FIBA odgodila ždrijeb skupina za Olimpijske igre

FIBA je izvijestila nacionalne saveze da, s obzirom na najnoviji razvoj situacije u vezi pandemije virusa COVID-19 i uputa švicarske Vlade, odgađa izvlačenje skupina za Olimpijske igre koje se trebalo održati u petak, 17. ožujka u Kući košarke ‘Patrick Baumann’ u švicarskom Miesu.

Izvlačenje se najprije trebalo održati u Tokiju, no zbog prvobitnog izbijanja epidemije u Aziji, premješteno je u Švicarsku gdje je ujedno i sjedište FIBA-e. O novom datumu izvlačenja FIBA će odlučivati naknadno.