Preporuke za zaštitu od koronavirusa izdane od strane HOO

Korona virus
 

Kontakt epidemiologa u dežurstvu: 098 / 22 77 53
Kontakt za sve koji dolaze iz inozemstva: 0800 99 99
Dodatni kontakti za sudionike u sportu: 099 / 210 23 2801 / 36 50 565
email: mimi.vurdelja@hoo.hrvurdeljamimi@gmail.com

 

E-mail adrese za sve upite: stozercz@mup.hrepidemiologija@hzjz.hr

113 – Novi pozivni centar za sva pitanja vezana uz koronavirus