Zakon o dopunama Zakona o sportu

 18.4.2020. stupio je na snagu Zakon o dopunama Zakona o sportu. Navedenim Zakonom dopunjeni su članci 61. i 74. Zakona o sportu („Narodne novine“ broj: 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15, 19/16, 98/19) u dijelu koji se odnosi na funkcioniranje sporta, usvajanje sustava natjecanja i donošenje propozicija u kriznim situacijama te je utvrđena zakonska osnova pružanja financijske potpore klubovima kojima je zbog izvanrednih okolnosti onemogućen rad te time i ostvarivanje prihoda.

 Članak 61. propisuje donošenje propozicija i sustava natjecanja na način kako bi svi sustavi natjecanja bili regularni i provedeni u skladu sa Zakonom u vrijeme posebnih okolnosti u kojima se trenutačno nalazimo, odnosno isto omogućuje pravodobnu prilagodbu liga i klubova.

 Zakon o dopunama zakona o sportu („Narodne novine“ broj: 47/2020) možete preuzeti na poveznici: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2020_04_47_953.html