Dodatni prijelazni rokovi za mlađe dobne skupine

Dodatni prijelazni rok te prijelaz iz jednog kluba u drugi klub

Za klubove 3. MLI i mlađih dobnih kategorija u skupini ISTOK

Sukladno odluci  o prijelaznim rokovima i rokovima za licenciranje igrača u sezoni 2018/19 Upravnog  Odbora HKS-a,  Broj: 176/18-6, Zagreb, 05.07.2018 , Broj:377/18-5 od, 02.10.2018. :

V.

Dodatni prijelazni rok te prijelaz iz jednog kluba u drugi klub (horizontalni prijelaz) za klubove TREĆIH muških liga ostvaruje se samo u vremenu između I-og i II-og dijela redovitog prvenstvenog natjecanja, a mogu ga ostvariti samo dva seniorska igrača i igrači mlađih dobnih uzrasta (juniori i mlađi).

VI.

Prijelaz i licenciranje iz jednog kluba u drugi klub (horizontalni prijelaz) za klubove u mlađim uzrasnim kategorijama ostvaruje se samo u vremenu između I-og i II-og dijela redovitog prvenstvenog natjecanja na regiji ili pred početak jedinstvene Kadetske lige, a mogu ga ostvariti samo dva igrača.

Dodatni prijelazni rokovi, kako slijedi:

  1. muška liga ISTOK od 15.12.2018. 00:00 sati do 19.01.2019.  24:00 sati

Juniorska liga ISTOK              od 12.01.2019. 00:00 sati do 26.01.2019.  24:00 sati

Kadeti Kup regija ISTOK        od 05.01.2019. 00:00 sati do 19.01.2019.  24:00 sati

Pretkadeti ISTOK                    od 22.12.2018. 00:00 sati do 26.01.2019.  24:00 sati

Dječaci 2006+                        od 05.01.2019. 00:00 sati do 19.01.2019.  24:00 sati.